1681
1682
1683
1684
1691
1692
1693
1694
1701
1702
1703
1704
1711
1712
1713
1714
1721
1722
1723
1685
1695
1705
1715
1686
1696
1706
1716
1687
1697
1707
1717
1688
1698
1708
1718
1679
1689
1699
1709
1719
1680
1690
1700
1710
1720
Publicaties over de Zuid-Hollandse Polder
de 45 jaar rekeningen van 1679-1723
1749 de kaart van Kevelaer, met de kavelnummering van 1679 en notities over 1832 toegevoegd
uitleg over de notities.
(tip: dit blad uitprinten en bij de hand houden tijdens kijken).
1722 ZH-polder verkopingen van de eigendommen van de Grafelijkheid (niet van de particulieren)
uitleg over de nummeringen van de (groepen) kavels & partijen
met
text box
met
text box
Publicatie: 1669 landmeting Zuid-Hollandse polder

Publicatie: 1679 aanleg Zuid-Hollandse polder

overzicht
per jaar
van de inkomsten en uitgaven
zoek-sleutels, waarmee alle personen kunnen worden gevonden
in de 45 jaar rekeningen
de kaart van 1749 heeft een omvang van ongeveer 70 X 70 cm
en is zeer gedetailleerd